utorok, 23 júla, 2024
Home > Lifestyle > Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Kto musí podávať priznanie

Daňovníkom je živnostník alebo firma podľa toho, kto je zapísaný v dokladoch o vozidle ako držiteľ.

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  •  je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom dane z motorových vozidiel môže byť aj užívateľ vozidla. Je ním ten, kto:

  • používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela,
  • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
  • ak sa používa na podnikanie vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Kedy je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ
Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ vtedy, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom podnikateľ použil auto kategórie L,M,N a O evidované v SR na podnikanie. Ak podnikateľ používa vozidlo na podnikanie prenajaté napríklad z ČR, ktoré má pridelené české evidenčné číslo, nepodáva k nemu daňové priznanie a neplatí daň.

Rozhodujúcim momentom pre vznik daňovej povinnosti je teda fyzické používanie vozidla. Ak podnikateľ kúpi auto vo februári, ale v podnikaní ho použil až v apríli, daňová povinnosť u vozidla vznikla až jeho skutočným použitím 1. apríla.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa auto vyradilo z evidencie na dopravnom inšpektoráte, podnikateľ ukončil alebo prerušil podnikanie, daňovník zanikol bez likvidácie, zmenil sa držiteľ vozidla. Ďalším prípadom je ukončenie používania vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, respektíve, ktorá nie je podnikateľom, napríklad pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom.

Pozor však na to, ak auto vyradí podnikateľ z obchodného majetku, neznamená to súčasne, že daňová povinnosť zanikla.

POZOR:

Často sa zabúda, že daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je povinný podať aj zamestnávateľ, ktorý vyplatil cestovné náhrady svojmu zamestnancovi, ktorý použil pri pracovnej ceste vlastné motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike. Zamestnávateľ je tak povinný evidovať, kedy a za aké vozidlo boli vyplatené cestovné náhrady.

Za aké autá sa platí daň

Daň sa platí za vozidlá kategórie M, N, O aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. Ak podnikateľ používa vozidlo na podnikanie prenajaté napríklad z ČR, ktoré má pridelené české evidenčné číslo, nepodáva k nemu daňové priznanie a neplatí daň.

Aké sú sadzby dane?

Ročné sadzby dane sa oproti minulému roku nemenili. Nájdete ich v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Napríklad vozidlo s objemom nad 900 do 1 200 cm3 –  ročná sadzba dane je 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná sadzba dane je 115 eur, nad 1 500 do 2 000 cm3  – ročná sadzba je 148 eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *