utorok, 23 júla, 2024
Home > Nezaradené > Ako bojovať s hlučnými susedmi bez narušenia dobrých vzťahov?

Ako bojovať s hlučnými susedmi bez narušenia dobrých vzťahov?

Detský hluk, domáci miláčikovia alebo časté párty. Kto býva v bytovom dome, podľa štatistík je to zhruba okolo 80 % populácie,  veľmi dobre vie, že susedia môžu byť poriadne hluční. A nielen preto, že hluk je pre naše telo nezdravý, sa snažíme tieto nepríjemné situácie vyriešiť k spokojnosti oboch strán.

Je to ale vôbec možné? Ak poznáte dôležité limitné hodnoty, pravidlá a spôsoby riešenia konfliktov v súvislosti s hlukom, určite sa dá týmto komplikáciám vyhnúť.

Čo môžete robiť, keď sa zo všetkých strán ozývajú hlasné zvuky?

Čo je povolené a čo nie, určujú viaceré nariadenia a zákony, ktoré, ak budete poznať, môžete nimi v prospech vyriešenia situácie dobre argumentovať. Aby sme vám to umožnili, mali by ste vedieť, že v prípade problémov pri bývaní v bytových domoch sa môžete obrátiť na:

  • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;
  • Vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb;
  • Domový poriadok;
  • Priestupkový zákon (§ 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb.;
  • Dobrú správu bytových domov.

Všetky tieto inštitúcie by vám mali poradiť a vedieť pomôcť problém vyriešiť.

Aký hlasný môže byť sused?

To, čo vnímame ako hluk, hodnotí každý subjektívne. Napríklad, kým jeden sused uprednostňuje vytáčanie svojho boom boxu na maximum, druhý si užije počúvanie tónov obľúbenej hudby bez toho, aby o tom jeho okolie vedelo. Z predpisov však možno odvodiť určité limitné hodnoty.

Podľa nariadení sú prípustné nasledujúce emisie hluku:

  • 65 dB počas dňa v prevažne komerčných priestoroch – hlasitosť asi ako televízor pri nízkej hlasitosti alebo idúce auto.
  • Na druhej strane 50 dB je len v čisto obytných oblastiach – porovnateľné s bežnou konverzáciou alebo tichým rádiom.
  • V noci sa nesmie prekročiť 35 dB – hlasitosť asi ako počítačový ventilátor alebo tikajúce hodiny.

Existujú doby odpočinku, ktoré musia dodržiavať všetci?

Áno, v noci medzi 22:00 a 6:00 rannou nikto nesmie byť príliš hlasný. V tomto čase sú zakázané všetky činnosti, ktoré by mohli rušiť nočný spánok. V dnešnej dobe je toto porušenie dokonca možné sankcionovať na základe spomínaných zákonov a domového poriadku aj finančnými pokutami.

Ak to nefunguje, krajným riešením môže byť oslovenie správcu bytu, ktorý vyhotovuje aj dôležité ročné vyúčtovanie nájomného, aby zvolal schôdzu majiteľov bytov.

Na schôdzi sa môže riešiť aplikácia § 11 ods. 5) zákona č.182/1993 Z.z. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Z nej vyplýva, že pokiaľ majiteľ bytu, jeho nájomca alebo vlastník nebytového priestoru sústavne a nad mieru primeraným pomerom ruší pokojné bývanie ostatných vlastníkov, môže súd na váš alebo návrh spoločenstva či niektorého vlastníkov bytu v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Ak  výkonná moc uzná podaný návrh za odôvodnený, nariadi exekučným konaním predaj konkrétneho bytu alebo nebytového priestoru.

Zdroj obrázka: Elnur/Shutterstock.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *